fbpx

บทความ ของเรา

แหล่งความรู้เพื่อสมรรถนะของรถยนต์ที่แท้จริง

DPF คืออะไร? ในเครื่องยนต์ดีเซล

DPF คืออะไร? ในเครื่องยนต์ดีเซล

May 4, 2021
หากคุณเป็นเจ้าของรถยนต์ดีเซล หรือเป็นช่างที่ทำงานกับเครื่องยนต์ดีเซล คุณควรทำความรู้จักกับส่วนประกอบของท่อไอเสียที่เรียกว่า DPF...
ร้านหลำเฮดเดอร์ ท่อไอเสียเพิ่มสมรรถนะ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในวงการท่อไอเสียรถยนต์ เฮียหลำและทีมงานให้บริการรถของลูกค้าให้เหมือนรถของตัวเองทุกคัน
Copyright © 2023. Lumheader, All rights reserved.