แคตตาไลติค คอนเวอร์เตอร์

Threeway Catalysts เป็นแคตตาไลติคที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ภายในแคตตาไลติคจะทำหน้าที่บำบัดก๊าซพิษทั้งสามชนิดนี้ ได้แก่ CO HC และ NOx ไปพร้อมๆกัน แคตตาไลติคทำหน้าที่ควบคุมการไหลของไอเสีย High Flow Catalytic converter ช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสีย ลดกลิ่นรบกวนที่เกิดจากท่อไอเสียและช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

 

แคตเสียอาการเป็นยังไง? แคตเกิดจากความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน รถเก่าที่ถูกใช้งานมานานแคตเกิดการอุดตันของผิวภายในกรองไอเสียไอเสีย อาจเกิดการสะสมความร้อนทำให้แคตละลาย ไอเสียจึงระบายออกช้า ผลเสียทำให้รถเร่งไม่ออก รถบางคันมีเสียงท่อผิดปกติและกินน้ำมันมาก